Grootschalige ICT-projecten – Kostprijs – Beroep op Fedict of extern bedrijf – Samenwerkingsverbanden – Perceptie door personeel

Schriftelijke vraag van mevrouw Nele Lijnen Vraag Een tijd geleden was er veel ophef over het zogenaamde eHR-project. Het  doel was de volledige informatisering van het personeelsbeheer van de federale overheidsdiensten.  Het project werd opgestart in 2007. Vijf jaar later blijkt dat het project allesbehalve gerealiseerd is. Nu moet men vanaf nul herbeginnen. Sinds 2007 is…

Opdrachten gegund aan advocatenkantoren – Regelgeving – Overzicht

Schriftelijke vraag van de heer Bart Laeremans Vraag Tijdens de regering Verhofstadt II kwam het advocatenkantoor Uyttendaele, Gérard & co in een politieke storm terecht, toen bleek dat dit kantoor zeer veel opdrachten kreeg van verschillende federale ministeries. Het was toen niet duidelijk of daarbij de regels inzake openbare aanbestedingen waren gerespecteerd, en het was…

StopArmoede.Nu – Maatschappelijk kwetsbare mensen – Overheid – Communicatie – Formulieren – Procedures – Begrijpbaarheid – Vereenvoudiging – Beleid – Middelen – Resultaten

Schriftelijke vraag van mevrouw Cindy Franssen vraag StopArmoede.Nu is een actieplatform dat armoede hoog op de politieke agenda wil zetten. Op 13 december 2011 pleitte StopArmoede.Nu in haar eisenbundel voor verstaanbare papieren, eenvoudige procedures en een toegankelijke dienstverlening. Begrijpbare formulieren en eenvoudige procedures zijn nodig om burgers te laten deelnemen aan de samenleving. Nog te vaak…

Les déclarations du ministre des Affaires étrangères au sujet des efforts des régions dans le cadre du contrôle budgétaire et les compétences dites usurpées

Question orale de Mme Anke Van dermeersch Question Le week?end dernier, le ministre des Affaires étrangères a fait des déclarations curieuses sur les efforts budgétaires qu’il attend des régions pour faciliter le contrôle budgétaire. Il espère ainsi que les régions contribueront au moins à hauteur de 350 millions d’euros. À cet égard, on évoque surtout la reprise des compétences…

De te leveren inspanning bij de eerste begrotingscontrole 2013

Mondelinge vraag van de heer Steven Vandeput Vraag Op donderdag 7 februari 2013 werd de initiële begroting 2013 gestemd in de Kamer voor Volksvertegenwoordigers. Daags nadien werd door het planbureau in zijn economische begroting bevestigd wat iedereen sinds december al wist. De hypothesen op basis waarvan de regering de initiële begroting heeft opgemaakt moeten naar…

Het naleven van de begrotingsdoelstellingen uitgestippeld in het stabiliteitsprogramma

Mondelinge vraag van de heer Steven Vandeput Vraag In het door de federale regering opgestelde stabiliteitsprogramma 2012-2015 wordt een stelselmatige vermindering van het vorderingentekort vooropgesteld om tot een evenwicht te komen in 2015. Volgens dit stabiliteitsprogramma moet het tekort in 2014 beperkt worden tot 1,1% voor de volledige overheid en tot 1,2% voor entiteit I.…

Het dragen van uiterlijke tekens van filosofische, ideologische of godsdienstige opvatting

Parlementaire vraag gesteld door De heer Ben WEYTS Vraag Zijn er in de overheidsdiensten en overheidsinstellingen die onder uw bevoegdheid vallen specifieke regelingen (omzendbrief, reglement, circulaire, enzovoort) inzake het dragen van uiterlijke tekens van filosofische, ideologische of godsdienstige opvatting? Zo ja, in welke dienst of instelling en wat is de strekking van betrokken regeling? Antwoord…

Federaal niveau – Regelgevingagenda – Eurtransbel databank – Overleg met Vlaamse administratie

Schriftelijke vraag van de heer Bert Anciaux Vraag In zijn antwoord op mijn schriftelijke vraag 5-5460 over de mogelijkheid om een regelgevingagenda in te voeren blijft de geachte minister eerder vaag. Hij stelt dat de Dienst Administratieve Vereenvoudiging  (DAV) voorstelt om de beleidsnota’s van de ministers aan te vullen met een lijst met de regelgeving en…

Adviesraden, commissies en andere organen

Parlementaire vraag door De heer Ben WEYTS Vraag In het verleden verschaften ministers en staatssecretarissen een overzicht van de adviesraden, commissies en andere organen onder hun bevoegdheid. Ter opvolging rijzen de volgende vragen. Welke adviesraden, commissies, comités, hoge raden, enzovoort werden er onder uw bevoegdheid afgeschaft in 2011 en 2012? Welke adviesraden, commissies, comités, hoge…