Avondfeest van Olivier Chastel en de MR-federatie Henegouwen

Avondfeest van Olivier Chastel en de MR-federatie Henegouwen

Op 12 mei werd het traditionele avondfeest van Minister Olivier Chastel en de MR-federatie Henegouwen gehouden in de Spiroudome van Charleroi, in aanwezigheid van de Voorzitter van de Mouvement réformateur, Charles Michel. Meer dan 500 genodigden en mandatarissen uit alle hoeken van de provincie woonden dit feestelijke gebeuren bij.

Charles Michel en Olivier Chastel bedankten de verschillende verkozenen hartelijk voor het werk dat ze elke dag weer verzetten. Zeker met het oog op de gemeente- en provincieraadsverkiezingen van 14 oktober, wacht hen een periode waarin ze hun inzet en betrokkenheid ten volle kunnen ontplooien.

De Minister, die ook de Federatie voorzit, benadrukte dat de begrotingsinspanningen zullen verspreid worden over de drie volgende jaren, waarbij er in 2013 rekening zal worden gehouden met een lagere groei.

Volgens Olivier Chastel, « is deze sanering noodzakelijk om de financiële situatie, die kwetsbaarder is geworden sinds de crisis van 2008, weer op het juiste spoor te zetten en om te vermijden in een gelijkaardige situatie als de Zuid-Europese landen terecht te komen. Dankzij de standpunten die de MR verdedigt, worden de koopkracht van de burgers en de concurrentiekracht van de ondernemingen beschermd».

Het tekort van de verschillende bestuursniveaus zal geleidelijk aan worden verminderd om zo in 2015 tot een evenwicht te komen. De mechanismen die deel uitmaken van de begrotingscontroles worden behouden en zelfs versterkt. Samen met de structurele maatregelen vormen zij een belangrijke hefboom voor het behalen van de begrotingsdoelstelling. « Dat is de prijs die we zullen moeten betalen om onze Europese engagementen na te komen en de Belgische schuld wezenlijk af te bouwen », zei Olivier Chastel.

[nggallery id=390]

0


Add a Comment